EN ISO 20345:2011: Classificatiesysteem S1-S5


Deze internationale normering geeft de basis en extra (optionele) vereisten aan voor veiligheidsschoenen voor algemeen gebruik. Inclusief bijvoorbeeld mechanisch risico’s, slipweerstand, thermische risico’s, en ergonomische verwachtingen.

Classificatiesysteem om bescherming schoeisel te identificeren:

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten